Reklamacje

Procedura składania reklamacji - uszkodzenie w trakcie użytkowania.

1.  Reklamację należy zgłaszać pisemnie ( email ), natychmiast po stwierdzeniu wady lub uszkodzenia towaru.

2.  Wypełniony protokół reklamacji powinien zawierać:

  • Dane adresowe i kontaktowe reklamującego.
  • Nazwę reklamowanego produktu, cenę i datę zakupu.
  • Dokładny opis wady lub uszkodzenia łącznie z informacją, w jakich okolicznościach powstało.

3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu sprzedaży ( Faktura VAT, Paragon ).

4. Reklamowany produkt razem z  wypełnionym protokołem reklamacyjnym i dokumentem sprzedaży należy przesłać na adres siedziby firmy w celu wydania opinii przez nasz dział serwisowy.

Pobierz formularz reklamacyjny


5. Koszt przesyłki uszkodzonego lub wadliwego produktu do serwisu pokrywa reklamujący. Zastrzegamy że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, o decyzji klient zostanie poinformowany drogą pisemną (email, list). W przypadku decyzji pozytywnej, klient otrzyma naprawiony produkt a w przypadku braku możliwości naprawy, nowy egzemplarz reklamowanego produktu lub zwrot pieniędzy.

7. Koszty po reklamacyjnej przesyłki zwrotnej do klienta pokrywa firma Świat Miodów.

Aktualne dane do wysyłki (proszę nie korzystać z danych z formularza).

Świat Miodów (Magazyn GYM & FIT)
ul. Polna 105
87-100 Toruń
tel. 663 11 11 22


Procedura składania reklamacji - uszkodzenie paczki/zawartości w transporcie.

Koniecznie sprawdź paczkę i zawartość w obecności kuriera. Uszkodzenie produktów jest podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej.


Co należy zrobić:

1. W przypadku uszkodzenia paczki lub jej zawartości kurier jest zobowiązany do sporządzenia Protokoły Reklamacyjnego, jeżeli odmówi niezwłocznie skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc na numer 690 913 180,

2. Spisując protokół zwróć uwagę, czy kurier prawidłowo zaznacza sposób zabezpieczenia przesyłki (grubość zabezpieczenia, rodzaj, oklejenie paczki itp. To bardzo ważne!

3. Protokół reklamacyjny jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej dostawy zamówienia i musi zostać spisany w trakcie odbioru paczki po uprzednim stwierdzeniu uszkodzenia. 

4. Po spisaniu protokołu prześlij do nas na adres kontakt@swiatmiodow.pl zdjęcie lub skan otrzymanych dokumentów od kuriera, 3-4 zdjęcia dokumentujące uszkodzenie oraz opis zaistniałej szkody,

5. Brak protokołu reklamacyjnego może być powodem do odrzucenie reklamacji ze względu na brak dowodów na powstanie uszkodzenia w trakcie dostawy. W szczególności dotyczy to uszkodzenia mechanicznego (pęknięcie, zbicie, rozcięcie, rozdarcie, złamanie itp).

6. Reklamacje związane z uszkodzeniem paczki/zawartości w transporcie należy zgłaszać najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. W innym przypadku reklamacje takie będą rozpatrywane w trybie normalnym (Procedura składania reklamacji - uszkodzenie w trakcie użytkowania)

6. Po otrzymaniu maila natychmiast rozpoczynamy procedure reklamacyjną. O jej przebiegu będziemy informowali na bieżąco.

7. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni, dołożymy jednak wszelkich starań, żeby rozpatrzeć reklamację w terminie nie dłuższym niż 2-3 dni robocze.


Góra