Polityka prywatności i plików cookies

Artykuł "Polityka plików cookies", wraz ze wszystkimi podpunktami stanowi uzupełnienie regulaminu i powinien być traktowany jako jego integralna część.

SPIS TREŚCI

1. Do czego służy?

2. Jakie dane zbieramy, przechowujemy i do czego wykorzystujemy?

3. Udostępnianie danych osobowych Dostawcą Usług i innym organizacją.

4. Jak długo korzystamy z Twoich danych osobowych.

5. Ochrona Twoich danych osobowych.

6. Pliki Cookies.

7. Prawa ochrony i odstąpienia od danych.1. Do czego służy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tempest Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 13, 87-134 Stary Toruń, NIP: 8961441235, REGON: 020579929 tel. 601 372 025

Dbając o zgodność z prawem, prawami konsumenta i ustawą RODO zobowiązujemy się do właściwego postępowania w zakresie zbierania, ochrony i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Niniejszy zbiór informacji (Polityka) określa jakie dane i w jakim celu gromadzimy przechowujemy i wykorzystujemy, oraz w jakim zakresie i celu będziemy się nimi dzielili z innymi organizacjami.

Twoje dane mogą być wykorzystywane w przypadku określonych, oferowanych przez nas usług:

Polityka dotyczy także wszystkich form kontaktu podejmowanych pomiędzy firmą Tempest Sp. z o.o. a naszymi Klientami.

Dane przechowywane przez firmę Tempest Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

powrót do menu2. Jakie dane zbieramy, przechowujemy i do czego wykorzystujemy?powrót do menu3. Udostępnianie danych osobowych Dostawcą Usług i innym organizacją.


Dostawcy Usług

Udostępniając Twoje dane osobowe naszym Dostawcą Usług przykładamy największą wagę do tego, żeby dane były bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do realizacji naszej Usługi. Firmą tym nie wolno wykorzystywać twoich danych do celów własnych, w tym marketingowych bez twojej wyraźnej zgody.

Współpracujemy z wieloma Dostawcami Usług w następującym zakresie:


Naszym Dostawcom Usług udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Tempest Sp. z o.o. i tylko w niezbędnym zakresie. Kilku przykładowych dostawców Usług z którymi współpracujemy: BZWBK, Facebook, Google, Qlink, PayU.

Pozostałe organizacje

Dane osobowe możemy udostępniać innym organizacją tylko w szczególnych przypadkach wymienionych poniżej.

powrót do menu


4. Jak długo korzystamy z Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowywane tylko i wyłącznie za Twoją zgodą. W każdym momencie możesz wycofać zgody i zdecydować o usunięciu danych i konta z naszego systemu. Masz do nich łatwy dostęp logując się do Panelu Klienta. Rezygnację możesz też zgłosić telefonicznie lub mailowo.

powrót do menu


5. Ochrona Twoich danych osobowych

W celu ochrony Twoich danych osobowych podejmujemy szereg czynności które mają zapewnić to bezpieczeństwo.

powrót do menu


6. Pliki Cookies

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające
  2. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  4. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  6. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Lista kluczowych naszych Partnerów którzy wykorzystują Pliki Cookies w celu świadczenia dla nas usług:


Google

Marketing internetowy – Personalizacja reklam i ofert w oparciu o twoje preferencje, wykorzystując twoje wcześniejsze transakcje i preferencje.

Statystyki – Zbieranie danych statystycznych na temat twoich zachowań w trakcie korzystania z Usług naszego sklepu internetowego.

Facebook

Media Społecznościowe - Docieranie do Ciebie za pośrednictwem platform społecznościowych. W celu kontaktu i budowania relacji i zaangażowania.

powrót do menu7. Prawa ochrony i odstąpienia od danych


W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

W przypadku jeżeli jakiekolwiek z przysługujących ci praw odnośnie Twoich danych osobowych będzie niemożliwe do wykonania z poziomu Paneli Klienta, przysługuje ci prawo do zgłoszenia odpowiedniego żądania kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 690 913 180 lub mailowo (adresy do kontaktu email podane są w zakładce kontakt).

powrót do menu


Skarga do organu nadzorczego


Dołożymy wszelkich starań, żeby wszystkie problemy i wątpliwości i skargi rozwiązać bez konieczności angażowania w to organizacji i osób trzecich. Masz jednak prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 53 10 440

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/


Góra